Gapi


Ø   Gapi

         橡胶材料

             橡胶材料种类

             常规橡胶材料性能表

                 Compound NBR 70 – K6

                 Compound NBR 90 – K0

                 Compound FKM 75 - G6

                 Compound HNBR70 - M6

                 Compound NBR 70 – X6

                 Low Temp compound NBR 70 – XB

         NORSOK M710

         FFKM

         尺寸规格


产品
GAPI  伽匹
ARTIC  阿迪斯

联系我们

中国江苏省无锡市滨湖区胡埭镇金沙滩工业园龙腾路8号

邮编: 214161

联系人:刘进峰

电话: 18621581569

邮箱:Gary.liu@zhongnuotec.com